AKTUALNOŚCI

Obecnie nie dodano żadnych aktualności

KONTAKT

DC Stal Sp. z o.o.
Ul. Główna 60
51-180 Psary
tel: +48 71 373 63 09
fax: +48 71 354 57 04
dcstal@dcstal.com.pl

DANE FIRMY

Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej IX Wydzial Gospodarczy
KRS0000 121318
NIP: 895 16 38 700
Ust.IdNr / VAT Nr. PL8951638700
REGON: 932004114
BDO: 000130610
Kapitał zakładowy: 50 000,00 PLN